Hızlı Fourier ve Ters Hızlı Fourier Dönüşümlerinin FPGA’da Donanımsal Olarak Gerçeklenmesi

Ilgaz Az, Suhap Şahin, Mehmet Ali Çavuslu

SİU  2007