Akıllı Anten Algoritmalarının IEEE 754 Kayan Sayı Formatı ile FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ve Performans Analizi

Mehmet Ali Çavuslu, Sener Dikmese, Suhap Sahin, Kerem Küçük, Adnan Kavak

URSI-TÜRKİYE’ 2006 3. Bilimsel Kongresi,  Ankara, Turkey, Pages. 610-612