Deep Learning Based DNS Tunneling Detection and Blocking System

MA Altuncu, FK Gülağiz, H Özcan, ÖF Bayir, A Gezgın, A. Niyazov, M. A. Çavuşlu, S. Şahin Advances in Electrical and Computer Engineering, 2021 The main purpose of DNS is to convert domain names into IPs. Due to the inadequate precautions taken

Read More

Estimation of underwater acoustic channel parameters for Erdek/Turkey region

Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Ali Altuncu, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin Applied Acoutics Due to their chaotic nature, underwater communication channels contain many adverse factors affecting the communication link quality and its performance. These adverse effects directly affect the data transfer between the

Read More

Plaka Bölgesi Tespiti Problemi için Yapay Arı Koloni Algoritması ile YSA Eğitiminin APKD’da Gerçeklenmesi

Mehmet Ali ÇavuşluBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Son zamanlarda Yapay Sinir Ağı (YSA) eğitimlerinde türev bilgisi gerektiren algoritmalara alternatif olarak küresel arama özelliğine sahip evrimsel algoritmalar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada YSA eğitimi, evrimsel algoritmalardan Yapay Arı Koloni (YAK) algoritması ile

Read More

ZYNQ Tabanlı DIFAR Sonoboy Sinyal İşleme Sistemi

Recai Sinekli, Mehmet Ali Çavuşlu, Burçin Kayalı, Mehmet Muzaffer Kösten, Serdar Tuğaç, Mehmet ÖnerSİU 2021 DIFAR (Directional Frequency Analysis and Recording – Yönlü Frekans Analizi ve Kaydı) sonoboyu üzerinde bulunan 1 yönsüz ve 2 yönlü hidrofonlar tarafından alınan analog sinyaller birleştirildikten sonra

Read More

Sualtı Haberleşmede Çok Yolluluğun Bant Genişliği, Kapasite ve İletim Gücü Üzerindeki Etkisi

Sualtı ortamına yönelik haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler, yeni sualtı akustik iletişim tekniklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak malzeme ve algılayıcı teknolojilerinin de gelişmeleri ile birlikte, bu teknolojiler uygulanabilir hale gelmiştir. Böylece sualtı ortamında yüksek bant genişliklerinde, uzak mesafelere veri iletimine yönelik

Read More